Mikä on yhteenveto sähkönostimen yleisistä vioista

www.jtlehoist.com/lifting-hoist-electric-hoist

Kaikenlaisten nostolaitteiden joukossa sähköiset yksipalkkinosturit, sähköiset siltanosturit, sähköiset nostopukkinosturit jne. käyttävät sähkönostimia nostokoneiden nostomekanismina.Suuren ja pienen auton ajomekanismin ja päävoiman ja komponenttien lisäksi sähkönostin on herkkä nostomekanismina.

www.jtlehoist.com/lifting-hoist-electric-hoist

Ensinnäkin kontaktori on altis tarttumiselle ja epäonnistumiselle.

Toiseksi kartiomainen jarru ja moottorin roottorin jarruakseli ovat alttiita vääristymille ja halkeilulle.

Sähkönostimen noston ja laskemisen aikana tehdään monia syöttötoimintoja, kartiomainen jarru avataan ja suljetaan usein, ja jarruun kohdistuu toistuvasti käynnistys- ja jarrutusmomentti, joka on altis väsymiselle ja halkeilulle.

www.jtlehoist.com/lifting-hoist-electric-hoist

Jarruakselin murtuman jälkeen jarrutusmomenttia ei voi siirtää rumpuun, ja nostokoneiston sähköisen nostimen avulla nostamat raskaat esineet putoavat painovoiman vaikutuksesta.


Postitusaika: 28.12.2022